สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 24
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 673
 • จำนวนนักเรียน 1,292
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 971
 • จำนวนกรรมการ 749
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,263
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 3,012
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านหนองคู
  2. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
  3. โรงเรียนบ้านตานวน
  4. โรงเรียนบ้านจองกอ
  5. โรงเรียนบ้านหนองขนาน
  6. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
  7. โรงเรียนบ้านกันทรอม
  8. โรงเรียนบ้านตาเอก
  9. โรงเรียนบ้านหนองผือ
  10. โรงเรียนบ้านซำ

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 30
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1053
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6910
 • เริ่มนับ 26 สิงหาคม 2561
 • IP:18.232.38.214

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.ประกาศศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 2.ประกาศ สพฐ.
3.รหัส สมัครของ รร. ในกลุ่มน้ำตก

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 54 3 1 58
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 40 2 1 43
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 35 8 1 44
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 34 10 1 45
5 โรงเรียนบ้านพยอม 30 5 2 37
6 โรงเรียนบ้านสดำ 29 8 0 37
7 โรงเรียนบ้านกันทรอม 25 12 0 37
8 โรงเรียนบ้านจะเนียว 25 7 3 35
9 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 23 3 2 28
10 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 22 3 4 29
11 โรงเรียนบ้านระหาร 22 0 3 25
12 โรงเรียนบ้านดู่ 17 4 1 22
13 โรงเรียนบ้านจองกอ 16 3 2 21
14 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 15 3 3 21
15 โรงเรียนบ้านหนองคู 15 1 3 19
16 โรงเรียนบ้านเดื่อ 13 1 1 15
17 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 13 5 1 19
18 โรงเรียนบ้านกันจด 11 1 0 12
19 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 11 3 3 17
20 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 0 2 11
21 โรงเรียนบ้านซำ 8 2 2 12
22 โรงเรียนบ้านตานวน 7 2 1 10
23 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 5 2 1 8
24 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 62 54
93.10%
3
5.17%
1
1.72%
58
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 47 40
93.02%
2
4.65%
1
2.33%
43
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 49 35
79.55%
8
18.18%
1
2.27%
44
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 49 34
75.56%
10
22.22%
1
2.22%
45
5 โรงเรียนบ้านพยอม 42 30
81.08%
5
13.51%
2
5.41%
37
6 โรงเรียนบ้านสดำ 38 29
78.38%
8
21.62%
0
0.00%
37
7 โรงเรียนบ้านกันทรอม 42 25
67.57%
12
32.43%
0
0.00%
37
8 โรงเรียนบ้านจะเนียว 36 25
71.43%
7
20.00%
3
8.57%
35
9 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 35 23
82.14%
3
10.71%
2
7.14%
28
10 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 30 22
75.86%
3
10.34%
4
13.79%
29

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม